На портале размещен дайджест ЭИ "Навигатор в мире науки и образования" №4-2010

Дата 13/07/2010 11:36:26 | Раздел: Издательство "ОФЭРНиО"

На портале размещен дайджест электронного издания "Навигатор в мире науки и образования", в который вошли разработки следующих авторов:
Андреева М.В.
Антопольский А.Б.
Аньшакова В.В.
Аргунов А.В.
Бабиков М.В.
Баишева Г.М.
Балашова Е.А.
Бараксанов Д.Н.
Барашкова С.Н.
Батаев А.В.
Белоусова Р.В.
Бирюков С.В.
Бобкова А.В.
Бобкова Е.Ю.
Большакова К.А.
Борис С.И.
Борисова М.И.
Бубнов А.В.
Бурцева И.А.
Бутковский В.Ф.
Бухтиярова А.О.
Вагнер Д.П.
Варфоломеева Н.А.
Вахтин А.С.
Веберова И.И.
Великанова С.С.
Вербилова И.В.
Визгалов Е.И.
Власенко О.В.
Власова Л.Д.
Воздвиженская М.В.
Волкова Ю.Л.
Волобуева Т.В.
Габышева С.Ф.
Галкина А.И.
Головченко О.П.
Гончаренко К.П.
Горелова Р.И.
Грибанов Д.И.
Григорьев Ю.М.
Григорьева В.В.
Григорьева Е.Э.
Гришан И.А.
Грудцына Л.Ю.
Гусева А.И.
Гусс С.В.
Данилова В.С.
Дедова Э.Б.
Демин А.В.
Демина М.Ю.
Дмитриев Ю.А.
Дресвянников В.А.
Дружинина Н.Г.
Егорова Е.М.
Егорова Р.И.
Емельянова М.А.
Ехлаков Ю.П.
Замков Е.Т.
Заморщикова Л.И.
Захарова О.А.
Захарова С.С.
Захарова Ф.А.
Зедгенизова С.Н.
Земляная Т.Б.
Иванова А.И.
Ивачева О.А.
Игнатьева Л.А.
Иконникова А.Н.
Истомин Н.А.
Калашник А.Д.
Калмин О.В.
Камаева К.А.
Кампеева Е.Е.
Кардашевская В.Е.
Карпов В.С.
Качура Е.С.
Кершенгольц Б.М.
Киреев В.С
Кириенко Л.М.
Кириков К.С.
Кириллина Т.Н.
Кириллов Н.П.
Киселева О.В.
Клейменова М.Г.
Кожевников Н.Н.
Колесникова А.М.
Колтовская Г.А.
Кононов А.Д.
Кононова М.С.
Корякина Л.П.
Косарева Т.И.
Косимова А.А.
Костюк В.А.
Костюкевич Л.П.
Красношлыкова О.Г.
Криков Е.В.
Кудря А.П.
Кузнецова А.Б.
Кузьмина А.А.
Кузьмина Н.В.
Кычкин И.С.
Лыкова Н.П.
Лыченков А.И.
Макаров В.И.
Макаров П.А.
Макарова Е.В.
Максимов Г.Н.
Малогулова И.Ш.
Малтугуева М.Х.
Маслий Н.П.
Мельничук О.А.
Микляев И.А.
Миронов В.О.
Миронова Г.Е.
Михайлов В.Д.
Михайлова А.А.
Михеева О.П.
Могилева В.В.
Молчанов С.В.
Мординова Г.А.
Мордосова О.Н.
Назаркин Е.В.
Найдёнова О.В.
Налютин Н.Ю.
Наследников Ю.М.
Науменко А.С.
Неворотова Л.М.
Негодяев С.В.
Нелунова Е.Д.
Неустроев Н.Д.
Неустроева А.Н.
Никитина А.Е.
Никитина И.Н.
Никифорова М.Д.
Николаева Т.Л.
Ноев И.И.
Обоева Н.А.
Ордахова Т.В.
Орлова М.Н.
Очир-Горяева И.К.
Павлов Н.Г.
Павлова А.И.
Палий А.В.
Паничева Н.Г
Пахомова Л.С.
Пенский О.Г.
Петрова Е.Д.
Петрова Н.И.
Петухова Е.В.
Полугрудова Л.С.
Попова М.И.
Попова Н.В.
Попова Я.Г.
Прокопьева Н.И.
Протодьяконова Г.П.
Пшенникова Е.В.
Решетников И.С.
Романов А.М.
Романов Е.П.
Романова Е.А.
Руднева Е.Л.
Руслякова Е.Е.
Рыбалов В.И.
Рязанов А.В.
Сабурова Н.В.
Саввинова М.С.
Садчиков С.М.
Самсонов Г.Г.
Семенов И.И.
Семыкина Е.Ю.
Сенченко П.В.
Сивцев В.И.
Сидоренко Е.В.
Сидоров М.Н.
Cидорова М.Б.
Синицын С.В.
Скрябина С.Н.
Слепцова Н.П.
Слободчикова А.А.
Соловьева М.И.
Солотюшин А.С.
Степанова З.Б.
Степанова С.С.
Стибаев А.Г.
Стукач О.В.
Суровицкая Г.В.
Тарабукина М.В.
Тимофеева Е.С.
Тихомирова А.Н.
Тихонов А.И.
Токарь О.В.
Томчикова Н.С.
Томчикова С.Н.
Третьяков О.И.
Трофимова О.Г.
Тучков В.И.
Тычинская М.А.
Усанов В.Е.
Успенская Я.А.
Устинцева Ю.Ю.
Ушницкций И.Д.
Федорова А.В.
Федорова К.И.
Федорова П.Н.
Филиппов С.А.
Фомин М.М.
Фурмулин Ю.Н.
Хабеев Т.Н.
Ханнанов Н.К.
Ханнанова А.Н.
Ханнанова Т.А.
Хлебный Е.С.
Хон В.Б.
Храмцова Е.Р.
Цыганов А.А.
Цыплаков А.С.
Чепульченко В.А.
Черёмкина А.С.
Черников К.В.
Чернобровкина Т.В.
Чернова О.А.
Черткова Е.А.
Чертыковцев В.К.
Чони Ю.И.
Шакирова Р.Ш.
Шамаева С.Х.
Шафиев Р.М.
Шеин А.А.
Шефер И.В.
Шилин С.В.
Шитов Д. В.
Шполянский А.Я.
Юнусов Н.Н.
Яковлева А.Н.
Эта статья взята с сайта www.ofernio.ru
http://ofernio.ru/portal

Адрес этой статьи:
http://ofernio.ru/portal/article.php?storyid=1513