На портале опубликовано ЭИ (газета) "Хроники ОФЭРНиО" за январь 2012 г.

Дата 07/02/2012 8:30:00 | Раздел: Издательство "ОФЭРНиО"

В опубликованном электронном издании (газете) "Хроники ОФЭРНиО" №01 (32)-2012 размещена информация о разработках авторов:
1. Алексеев А.Г.
2. Андрюков К.В.
3. Барашкова К.Д.
4. Бибик Е.Е.
5. Бистерфельд О.А.
6. Бородина О.Н.
7. Бубякин И.В.
8. Быстров В.В.
9. Васильев А.В.
10. Видеркер М.А.
11. Винокуров В.Н.
12. Воеводин А.Ю.
13. Гаврильев Г.Г.
14. Глебов В.В.
15. Голубев В.В.
16. Давыдова З.Е.
17. Данилова В.С.
18. Данилова Н.В.
19. Дегтярев А.А.
20. Демидов В.А.
21. Дмитриева В.С.
22. Еганян А.В.
23. Егинова С.Д.
24. Егорова А.И.
25. Жидкова В.В.
26. Забелин А.А.
27. Заровняева Н.Н.
28. Захарова С.С.
29. Кампеева Е.Е.
30. Карпова Е.В.
31. Качалова А.В.
32. Киселев В.В.
33. Коблякова Л.В.
34. Кожевников Н.Н.
35. Кривцов А.И.
36. Кулягин В.А.
37. Куприянова С.В.
38. Кычкин И.С.
39. Ларионова И.Г.
40. Лепешинский И.Ю.
41. Мавлютов Ш.Я.
42. Маленова Л.П.
43. Мамаева С.Н.
44. Манчурина Л.Е.
45. Маслобоев А.В.
46. Матвеева Н.А.
47. Микалуцкая Т.Г.
48. Михайлова В.И.
49. Михайлова Н.В.
50. Могилева В.В.
51. Моисеенков М.С.
52. Мордосова О.Н.
53. Мынбаева Г.У.
54. Назаров П.В.
55. Недбаева С.В.
56. Никитина А.Е.
57. Николаева Н.В.
58. Николаева Т.И.
59. Ноговицына М.В.
60. Павлов А.В.
61. Паксюткина Е.А.
62. Перминова Т.А.
63. Петрова Н.И.
64. Платонова З.Н.
65. Погодаев В.П.
66. Погодаев Д.В.
67. Попов А.П.
68. Потапова Е.М.
69. Русаков С.В.
70. Рыжкина Н.Д.
71. Самойлов Ю.О.
72. Саттарова О.Е.
73. Сивцев В.И.
74. Сидоров Б.И.
75. Слепцова В.И.
76. Слободчикова А.А.
77. Собакина И.В.
78. Собакина О.К.
79. Солдатов С.Н.
80. Соловьев Т.Н.
81. Соловьева А.П.
82. Соловьева Н.М.
83. Соловьева Т.Н.
84. Соломонова Д.А.
85. Спиридонова Н.Р.
86. Степанова С.И.
87. Суворова Е.А.
88. Сысолятин В.Ю.
89. Твелова И.А.
90. Тененёв В.А.
91. Терехов В.Ф.
92. Тлегенова Т.Е.
93. Трегубов О.Д.
94. Удотова О.А.
95. Устинова Ю.И.
96. Федорова А.В.
97. Федорова Л.И.
98. Федотова Г.Н.
99. Федотова М.Е.
100. Холмогорова Е.Г.
101. Хохлова Т.Н.
102. Храменкова К.Н.
103. Христофоров П.П.
104. Черкасская Н.Б.
105. Черноградский С.И.
106. Черова М.В.
107. Чуйков А.В.
108. Шаура А.С.
109. Шейнин Ю.Е.
110. Шмаков Е.А.
Эта статья взята с сайта www.ofernio.ru
http://ofernio.ru/portal

Адрес этой статьи:
http://ofernio.ru/portal/article.php?storyid=1934