На портале опубликовано ЭИ (газета) "Хроники ОФЭРНиО" за ноябрь 2012 г.

Дата 04/12/2012 8:30:00 | Раздел: Издательство "ОФЭРНиО"

На портале опубликовано электронное издание (газета) "Хроники ОФЭРНиО" за ноябрь 2012 г., в которое вошла информация о разработках следующих 286 авторов:
1. Cernohorska L.
2. Cernohorsky J.
3. Fotev L.D.
4. Hamka H.
5. Linhartova V.
6. Lukasiewicz R.
7. Menne F.
8. Rasulov T.T.
9. Teply P.
10. Wejnert B.
11. Авдошин А.С.
12. Авдошин А.С.
13. Агеев М.С.
14. Аглиуллина Р.Р.
15. Айтимов А. С.
16. Акимов М.П.
17. Акшинский А.Д.
18. Алексеева Н.Н.
19. Алешков Д.С.
20. Алиев Т.Н.
21. Алирзаев А. В.
22. Аллагулов Р.Х.
23. Аллагулова Н.К.
24. Анварова Р.Р.
25. Ангелюк В.П.
26. Андреянова М. В.
27. Ардакова Е. С.
28. Аристов А.О.
29. Аюпова А.Р.
30. Бабкина Е.С.
31. Баринова Е. П.
32. Батисова Г.Ф.
33. Безрукова Е.Г.
34. Белоусова Л.Ф.
35. Беляков С.А.
36. Бобкова Е.Ю.
37. Богатенков С.А.
38. Богачева О.В.
39. Бондаренко С.В.
40. Борисова Т.О.
41. Бормотина О.В.
42. Бростилова Т.Ю.
43. Брусникин Е.В.
44. Бужинская Н.В.
45. Букачев В. А.
46. Бурцева О.И.
47. Бышок А.С.
48. Валиева Г.Д.
49. Васильев В.А.
50. Ватагина М.В.
51. Викулина Д.А.
52. Воеводин А.Ю.
53. Галиаскарова Л.Р.
54. Галлямов М.М.
55. Галустов А.Р.
56. Галустов Р.А.
57. Гаранина Е.А.
58. Герасимов С.Д.
59. Гибаева Р.А.
60. Гильфанов О.Д.
61. Глебов В.В.
62. Глухов В.С.
63. Глухова Ю.А.
64. Гнатышина Е.А.
65. Головин К.Ю.
66. Горлова О.В.
67. Горожанов А.И.
68. Горшкова Л. А.
69. Горяинов В.А.
70. Гранкина С.В.
71. Губайдуллин И.М.
72. Гунбин А.А.
73. Гуржий Н. Н.
74. Гусейнова Т.Т.
75. Гусейнова Т.Т.
76. Давыдкина Н.А
77. Демидов В.А.
78. Депутатов Д.С.
79. Джамалова Д.Ф.
80. Дикая И.В.
81. Дикой А.А.
82. Дмитренко В. В.
83. Долинин И.С.
84. Домкин К.И.
85. Досужева Е. Е.
86. Дрозд А.В.
87. Дядин К.В.
88. Егоров В.В.
89. Егорова Г.С.
90. Женова Н.А.
91. Жихор И.И.
92. Жукова Н.М.
93. Забержинский Б.Э.
94. Завалищина А.В.
95. Зайвый В.В.
96. Зайченко Н.М.
97. Зайчикова Н.А.
98. Закирова А.Д.
99. Запорожец Д.Н.
100. Затылкин А.В.
101. Захарова Е.В.
102. Зверовщиков А.Е.
103. Зимин В.А.
104. Золин А.Г.
105. Ибрагимова А.А.
106. Иванов В.И.
107. Иванов В.П.
108. Игнатьева Л.А.
109. Ильин М.Е.
110. Ионова Т. А.
111. Ипполитов Г.М.
112. Ипполитова А.Г.
113. Исаева К.В.
114. Кабакова И.
115. Казанцева Ю.М.
116. Калайда М.Л.
117. Калинина И.А.
118. Камиева А.А.
119. Карташева Е.
120. Каспин Д.Я.
121. Касумова Л.Ф.
122. Каткова С.Г.
123. Кашаев Н.Х.
124. Кириллов Ю. В.
125. Кичаева Л. Ф.
126. Климов А.А.
127. Козлов В.В.
128. Козляева В.
129. Колонских Д.М.
130. Колтаков А.А.
131. Комаров Д.Ю.
132. Комарова О. И.
133. Комкова А. В.
134. Коновалова Н.В.
135. Короткова Е.
136. Коченкова Ю.Е.
137. Кравченко А.А.
138. Кривцов А.И.
139. Кудрявцева Е.Н.
140. Кузнецов Е.М.
141. Кузнецова Н.В.
142. Кулапов М.Н.
143. Куликов Д.Д.
144. Куликова Ю.П.
145. Кунгурцева К.В.
146. Лемешко Н.
147. Лепешинский И.Ю.
148. Лисовская О.Г.
149. Литвинова Н.П.
150. Лихман В. А.
151. Лопатин А.
152. Лыкова Н.П.
153. Лысиков А.А.
154. Лямзин О. Л.
155. Макаров С.Н.
156. Макарова Е.П.
157. Максимова И.Н.
158. Манапова А.Р.
159. Маркин А.В.
160. Мартынов Н.А.
161. Марьина А.А.
162. Масляков В.А.
163. Мацкова Е. С.
164. Милюткина Н.
165. Миронова Г.Е.
166. Митягин К.С.
167. Михайлов В.Д.
168. Михайлова Т.А.
169. Моисеев Д.А.
170. Молько В. Г.
171. Мордовской С.Д.
172. Морозов В. Ю.
173. Мощенская Е.Ю.
174. Муганцев А.Л.
175. Муганцева Т.П.
176. Мустафина С.А.
177. Мухин В.В.
178. Никитина И.Н.
179. Николаенко Т.М.
180. Новикова С.В.
181. Обрезкова А.В.
182. Обущенко Т.Н.
183. Озерная Е.П.
184. Околелова А.А.
185. Омшина Н.А.
186. Павлов А.Ю.
187. Паничева Н. Г.
188. Пархоменко В.Д.
189. Пархоменко А.А.
190. Пархоменко А.В.
191. Пепеляев А.В.
192. Петрищев А.З.
193. Петров Ю.И.
194. Погодаев Д.В.
195. Подколзин М. М.
196. Поздняков В.А.
197. Покачалов А.С.
198. Полещук Е.Н.
199. Пономарев М.А.
200. Пономаренко К.Г.
201. Попов П.С.
202. Попова А.В.
203. Потеряев И.К.
204. Походяев С.В.
205. Протопопова Т.А.
206. Пчельникова Т.Г.
207. Ралык Д. В.
208. Росляков А.В.
209. Русакова Н.А.
210. Русанов А.А.
211. Рыбалкина О.А.
212. Рясина М. А.
213. Сабиров Д.Ш.
214. Сава-Чайка Э.
215. Саввина И.Л.
216. Савирова Т.Ю.
217. Саламатов А.А.
218. Саламиан С.А.
219. Самарокова И.В.
220. Саямова Я.Г.
221. Святная Т.А.
222. Сибагатуллина С.Р.
223. Сидорова Л.В.
224. Сидорова Н.В.
225. Силаева А.Ю.
226. Скрипкина О.В.
227. Смоленцев Г.Ю.
228. Солдатов А.В.
229. Солдатова О.Е.
230. Сосина Л.В.
231. Ставцева Л.М.
232. Старостин Н.П.
233. Степанова К.В.
234. Степанова Т.Е.
235. Степанова Т.Ю.
236. Суворова Е.А.
237. Суслов М.Н.
238. Сыщиков А.Ю.
239. Терехов В.Ф.
240. Тикеев Д.С.
241. Толмачев В.Д.
242. Томина Е.В.
243. Трифонова Е.Н.
244. Троицкий А.А.
245. Трошенкова Р.П.
246. Трубецкая О.В.
247. Трусов В.А.
248. Турин А.Е.
249. Тутаева Ю.Р.
250. Тынысов О.Х.
251. Уварина Н.В.
252. Унтеров В.А.
253. Уразаев Р.А.
254. Устинов Ю.Ф.
255. Фадеева Е.П.
256. Ферапонтова Т.О.
257. Филимонов В.С.
258. Филимонов М.С.
259. Филимонова Ю.С.
260. Фокин Г.В.
261. Хаёров А.А.
262. Хайрушин Ж.К.
263. Харламов А.Ю.
264. Хименко В.И.
265. Хисматуллин А.С.
266. Хмелева А.С.
267. Храмцова Е.Р.
268. Цветаев А.Д.
269. Ципоркова К.А.
270. Чайка М.
271. Чернов П.С.
272. Чуркова А.М.
273. Шарипов Р.Р.
274. Шаропова Е.П.
275. Шахов В.Ю.
276. Шейнин Ю.Е.
277. Шильникова Г.П.
278. Шкарин С.С.
279. Шнайдер В.В.
280. Шнорр Ж.П.
281. Штейнгардт Н.С.
282. Шумкова А. В.
283. Шупикова Ю.В.
284. Щербакова И.А.
285. Юрков Н.К.
286. Яшин В.Н.
Эта статья взята с сайта www.ofernio.ru
http://ofernio.ru/portal

Адрес этой статьи:
http://ofernio.ru/portal/article.php?storyid=2145