Завершена работа над электронным изданием "Научные школы ФГБНУ ИУО РАО"

Дата 19/11/2015 8:30:00 | Раздел: Издательство "ОФЭРНиО"

Завешена работа над электронным изданием "Научные школы ФГБНУ ИУО РАО", в котором представлены результаты интеллектуальной деятельности трех научных школ
Института управления образованием РАО.Три научные школы Института объединили усилия почти 754 ведущих научных работников и практиков системы образования России:
1. Абрамян Р.М.
2. Агальцова Д.В.
3. Агарев В.А.
4. Адамчук Д.В.
5. Адамчук Д.В.
6. Адилов Ж.М.
7. Азми Д.М.
8. Акимов О.И.
9. Акмеева С.А.
10. Аксянов И.М.
11. Аксянов Р.И.
12. Акуленко В.Л.
13. Алдошин Д.Б.
14. Александров И.М.
15. Александрова Н.В.
16. Алексеев В.В.
17. Алексеева Н.Р.
18. Алексеева Т.В.
19. Алексеева Т.Е.
20. Алешников С.И.
21. Аляев Ю.А.
22. Андреев А.А.
23. Андреев А.Е.
24. Андреев В.В.
25. Андреева Е.В.
26. Андреева Е.П.
27. Андрианова Е.П.
28. Андропова Е.В.
29. Андрухова В.Я.
30. Аниськин В.Н.
31. Аниськин С.В.
32. Анненков В.В.
33. Антонова О.А.
34. Антонова Т.М.
35. Антопольский А.Б.
36. Анюшин С.В.
37. Аржененко А.Ю.
38. Арсеньев Г.Н.
39. Артемьева Н.В.
40. Артикова М.А.
41. Арустамов М.А.
42. Архипов А.И.
43. Асеев О.А.
44. Асеева Н.Д.
45. Аскеров Э.М.
46. Астапенко Ю.В.
47. Афанасьев Н.Е.
48. Ахаян А.А.
49. Ахмедов Г.Г.
50. Ахметзянова Г.Н.
51. Багинская Т.П.
52. Бажилина А.В.
53. Баззаев Г.Т.
54. Баклушинский С.А.
55. Бакушин А.А.
56. Бакшаева Н.В.
57. Балабаев М.А.
58. Баннов В.Я.
59. Барабаш П.А.
60. Баран В.И.
61. Баранова Е.В.
62. Баранова О.В.
63. Барышев А.Ю.
64. Бас Е.А.
65. Басманов В.Н.
66. Батавин А.Ф.
67. Бахтина Г.П.
68. Бахтина Н.О.
69. Безруких М.М.
70. Белоглазов А.А.
71. Бельчусов А.А.
72. Берестова Л.И.
73. Бешенков С.А.
74. Бирюкович А.А.
75. Богачева Е.В.
76. Богданова С.В.
77. Богомазова М.М.
78. Богомолова Е.В.
79. Богомолова О.Б.
80. Богословский А.В.
81. Богуславский А.А.
82. Бодякин В.И.
83. Боженкова Л.И.
84. Бокарева Г.
85. Бокатюк Н.А.
86. Борис С.И.
87. Борисова Н.В.
88. Бородин Д.К.
89. Босова А.Ю.
90. Босова Л.Л.
91. Братченко С.Л.
92. Брескин В.
93. Бубнов А.
94. Будахина Н.Л.
95. Булавенко О.А.
96. Булдыгеров А.В.
97. Бушев А.Б.
98. Ваграменко Я.А.
99. Вакулюк В.М.
100. Валеева И.В.
101. Василенко Н.В.
102. Васильева Е.С.
103. Васильева И.С.
104. Васильева С.П.
105. Ведилин В.Г.
106. Вербин С.Г.
107. Вербина О.Ю.
108. Веревка Н.В.
109. Верпета М.С.
110. Ветохина Н.В.
111. Виденин С.А.
112. Видов С.В.
113. Виноградова Г.В.
114. Власов В.В.
115. Волик О.Н.
116. Волков П.Д.
117. Воронина О.В.
118. Востриков Д.А.
119. Вострокнутов И.Е.
120. Вяткина Л.В.
121. Гаврилива С.В.
122. Гайдаренко Л.В.
123. Галичин В.А.
124. Галкин В.П.
125. Галкина А.И.
126. Галушкин А.И.
127. Гамзаева Е.Г.
128. Ганюшкин И.В.
129. Герасименко С.А.
130. Герасимов П.Н.
131. Герова Н.В.
132. Гильдебрант А.Е.
133. Гирько Н.Д.
134. Глейзер Г.Д.
135. Глотова М.И.
136. Глухова Л.В.
137. Гогохия Х.Н.
138. Голева Л. М.
139. Голобородова В.А.
140. Голубин Д.В.
141. Горбачев А.А.
142. Горелова Р.И.
143. Горлицкая С.И.
144. Горохова Е.Г.
145. Горохова Р.И.
146. Горшенин А.Ю.
147. Граб В.П.
148. Грачева Е.Н.
149. Гребенников А.И.
150. Гречихин И.Е.
151. Григорян Г.В.
152. Гриценко В.А.
153. Гришаков С.И.
154. Грудицына Л.Ю.
155. Грушецкий С.В.
156. Грушко Т.Ю.
157. Губина Т.Н.
158. Гудкова С.А.
159. Гусаров С.Н.
160. Гуторова Л.Е.
161. Давыдов В.П.
162. Данилова Е.Г.
163. Данилова Л.А.
164. Данилюк С.Г.
165. Данилюк С.П.
166. Дараган А.Д.
167. Дарьин М.Ю.
168. Дарьина Е.В.
169. Дарьина Л.Ю.
170. Дацюк Г.И.
171. Дашниц Н.Л.
172. Деева В.А.
173. Деева О.А.
174. Декина А.П.
175. Делизонас Д.И.
176. Демьянков Н.Е.
177. Демьянов А.С.
178. Денисенко В.А.
179. Дергачева Ю.Ю.
180. Дерябо С.Д.
181. Джабраилов Е.Р.
182. Джафарова Н.З.
183. Дженжер В.О.
184. Дидрих В.Е.
185. Димова А.Л.
186. Дмитриев Ю.А.
187. Добудько Т.В.
188. Довгань В.В.
189. Дубровский Е.В.
190. Дьячук П.П.
191. Дя А.Э.
192. Евдокимова Н.А.
193. Ежова Г.Л.
194. Ежова Н.М.
195. Ежова Т.В.
196. Елисеева И.А.
197. Елисеева М.Н.
198. Емелин М.А.
199. Емелин М.А.
200. Емельченков Е.П.
201. Ерзунова Е. А.
202. Ернандес Х.
203. Жилин Д.М.
204. Жожиков А.В.
205. Жожикова С.И.
206. Жураковская А.Л.
207. Заболотнова Е.Ю.
208. Заварихин А.Е.
209. Загребина М.Г.
210. Заец Р.М.
211. Зайнутдинова Л.Х.
212. Заичкина О.И.
213. Зарубин В.С.
214. Заславская Н.В.
215. Захаров А.С.
216. Захарова Т.Б.
217. Зверева В.П.
218. Зелинская Т.Я.
219. Земляная Т.Б.
220. Зиборева Н.А.
221. Зимин А.М.
222. Злобин А.Е.
223. Злобин В.И.
224. Злотникова И.Я.
225. Зозуля В.И.
226. Золотова С.И.
227. Зубко И.Н.
228. Зуева Е.И.
229. Зырянова С.С.
230. Зябко Н.Д.
231. Иванов Д.А
232. Иванов С.В.
233. Иванова А.И.
234. Иванова Д.С.
235. Иванова М.А.
236. Иванова О.В.
237. Иващенко М.В.
238. Игнатов А.В.
239. Ильин С.М.
240. Ионас А.Е.
241. Истомин А.Л.
242. Кабанов С.Г.
243. Кабардин О.Ф.
244. Кабардина С.И.
245. Казымова Е.А.
246. Кайнов В.М.
247. Каланова Ш.М.
248. Калашникова Е.А.
249. Калина А.Н.
250. Калугина В.Н.
251. Канаев Б.И.
252. Канаев Д.Б.
253. Кангин В.В.
254. Кангина Л.М.
255. Караев А.Э.
256. Каракозов С.Д.
257. Карпов В.А.
258. Касторнов А.Ф.
259. Касторнова В.А.
260. Касторнова В.П.
261. Катаранов А.Б.
262. Кертанов Ю.Х.
263. Кизик О.А.
264. Киприянова Е.А.
265. Кирий А.В.
266. Кирий Т.В.
267. Кириллов Н.П.
268. Кириллова А.В.
269. Кирилова Г.И.
270. Кириченко И.Б.
271. Киселев В.Д.
272. Киселев С.В.
273. Клеандрова И.А.
274. Клочкова Г.А.
275. Кобиашвили Н.А.
276. Кобяков А.Г.
277. Ковалев Е.Е.
278. Коврова С.Е.
279. Кожаев Ю.П.
280. Козей С.
281. Козлов А.О.
282. Козлов О.А.
283. Колесникова А.М.
284. Колин К.К.
285. Коломиец Ю.О.
286. Коляго А.Л.
287. Комкова Ю.Н.
288. Коннова З.И.
289. Конохова Н.В.
290. Конюхов Н.И.
291. Конюшенко С.М.
292. Копейкина О.В.
293. Корж Т.А.
294. Корнеев Н.С.
295. Корниенко Л.Г.
296. Королева Н.Ю.
297. Коротенков Ю.Г.
298. Косилова О.Н.
299. Костюкевич Л.П.
300. Котенко В.В.
301. Котова Л.А.
302. Кофнер М.Д.
303. Кочнева Т.Г.
304. Кошель О.В.
305. Кравцов С.С.
306. Кравцова А.Ю.
307. Красильникова В.А.
308. Краснов М.Г.
309. Красновский Г.Э.
310. Краюхина М.А.
311. Кремлева М.В.
312. Крехов Е.В.
313. Кривобоков А.М.
314. Крутикова А.П.
315. Крюкова Л.В.
316. Крючкова Н.В.
317. Крячек М.П.
318. Кубышкин А.В.
319. Кудинов В.А.
320. Кузнецов А.А.
321. Кузнецов В.А.
322. Кузнецова М.И.
323. Кузовлев Е.В.
324. Кукушкин П.
325. Кулдыркаева И.А.
326. Куличенко Р.М.
327. Купатитсио Р.Р.
328. Курбатова З.Я.
329. Кычкина Н.М.
330. Лавина Т.А.
331. Лагунов А.Ю.
332. Лагутина Н.Н.
333. Лазарев В.С.
334. Лазарева И.А.
335. Лапенок М.В.
336. Лапчик М.П.
337. Ларина В.П.
338. Латышев В.Л.
339. Латышева Н.В.
340. Лебедева В.П.
341. Лебедева М.Б.
342. Левин Н.А.
343. Леднев В.А.
344. Леонова Л.А.
345. Леонтьев Д.А.
346. Лесковец Л.К.
347. Лиин В.П.
348. Линьков В.М.
349. Линькова В.П.
350. Липский И.А.
351. Литвиненко С.В.
352. Литвинов К.А.
353. Лобанов М.В.
354. Лозенко Г.Ф.
355. Лубков Р.В.
356. Луканкин Г.Л.
357. Лукьяненко А.С.
358. Лукьянец Г.Н.
359. Лукьянова З.В.
360. Лукьянова Л.М.
361. Лунькова Е.Ю.
362. Лучко О.Н.
363. Лыкова Т.А.
364. Лысогорский В.С.
365. Лыткин И.В.
366. Львовская Н.А.
367. Любимова Г.В.
368. Люсикова Е.А.
369. Маврин Г.В.
370. Мазур З.Ф.
371. Мазур Н.З.
372. Макарова И.В.
373. Макарова Л.В.
374. Максимов В.В.
375. Максимова Н.А.
376. Максимова С.В.
377. Максимовская М.А.
378. Малинина И.А.
379. Малыженков В.И.
380. Малышев В.А.
381. Мамуткина О.П.
382. Мансурова Т.В.
383. Манукова Э.А.
384. Манушин Э.А.
385. Марголин В.Е.
386. Маркарова Т.С.
387. Маркелов Г.Е.
388. Маркина О.С.
389. Маркова Л.А.
390. Марон А.Е.
391. Мартиросян А.Г.
392. Мартиросян Б.П.
393. Мартиросян Л.П.
394. Мартынов Г.В.
395. Мартынов Д.В.
396. Марусин В.В.
397. Маршак А.Е.
398. Маслов В.Г.
399. Масюкевич С.В.
400. Маткова М.В.
401. Матушкин С.Е.
402. Мацкевич Т.А.
403. Мащенко М.В.
404. Медведев А.А.
405. Медведева О.О.
406. Мезенов С.Ю.
407. Мелешко А.Н.
408. Мельников А.А.
409. Мехрабов А.
410. Мешалкина Ю.В.
411. Мещеринова К.В.
412. Миков А.И.
413. Миронов В.Н.
414. Миронов В.О.
415. Миронова Л.И.
416. Митин А.И.
417. Михайлов Ю.Ф.
418. Михайлюк М.В.
419. Михаленок В.В.
420. Мичурин Ю.В.
421. Мищенко Е.С.
422. Мкртычян А.А.
423. Мкртычян А.А.
424. Мнацаканян М.А.
425. Могилев А.В.
426. Мозолин В.В.
427. Мойсеенко С.
428. Молчанов С.В.
429. Монахова Л.Ю.
430. Морарь Е.В.
431. Мороз В.В.
432. Морозов В.В.
433. Морозов И.Ю.
434. Морозова Н.Н.
435. Москвитина А.А.
436. Мохова М.Н.
437. Мубассаров И.Р.
438. Мунерман В.И.
439. Мутанов Г.М.
440. Мухаметзянов И.Ш.
441. Мухина С.Е
442. Мухлаева Т.О.
443. Мыльников А.В.
444. Надеждин Е.Н.
445. Назарова А.Г.
446. Насибуллин Э.Н.
447. Науменко А.С.
448. Науменко Н.С.
449. Недайводин С.В.
450. Нестерова А.С.
451. Нефедова Л.В.
452. Никитина Г.В.
453. Николаева В.Д.
454. Никонова Н.В.
455. Никулочкина С.А.
456. Новиков А.
457. Новиков В.Н.
458. Новиков С.П.
459. Новиков С.П.
460. Новикова И.В.
461. Новожилов А.В.
462. Носова Л.С.
463. Овандо Гусман Э.
464. Овчинников О.В.
465. Овчинникова К.Р.
466. Одноколова Е.Г.
467. Ожгихина А.А.
468. Оноприенко В.
469. Орленок Е.С.
470. Орлов В.А.
471. Орлова В.А.
472. Откалюк А.В.
473. Очеповский А.В.
474. Павлов А.А.
475. Павлов И.В.
476. Павлычева О.Н.
477. Пайкина С.Е.
478. Пак Н.И.
479. Паластина И.П.
480. Пальц В.В.
481. Панов В.И.
482. Пантюхин П.Я.
483. Панченко О.В.
484. Панюкова С.В.
485. Парамзина В.В.
486. Паршукова Н.Б.
487. Пасленов А.П.
488. Перемышлина В.В.
489. Перепелкина Н.А.
490. Петрачков Н.А.
491. Петров А.В.
492. Петров Д.В.
493. Петров П.К.
494. Петров П.К.
495. Петров С.В.
496. Петрова К.С.
497. Петруничева О.Ж.
498. Петухова Т.П.
499. Пец А.В.
500. Пинская Е.О.
501. Поваляев О.А.
502. Погодина Е.В.
503. Погорлецкая И.Л.
504. Подобед В.И.
505. Подуфалов Н.Д.
506. Поличка А.Е.
507. Польский М.А.
508. Поляков В.П.
509. Попкова Т.А.
510. Поршнев С.В.
511. Потапов В.Е.
512. Потапов С.Н.
513. Потемкина Л.О.
514. Потемкина С.Н.
515. Похвалин Б.Ю.
516. Привалов А.Н.
517. Прозорова Ю.А.
518. Прокопова М.А.
519. Пугач В.И.
520. Пудалова Е.И.
521. Пузиков А.А.
522. Пузикова И.Г.
523. Пузырёва Т.Ю.
524. Пученков Л.Н.
525. Пшукова М.М.
526. Пяткина Д.А.
527. Рагулина М.И.
528. Радевская Н.С.
529. Радомский В.М.
530. Разуваева Е.В.
531. Разумов А.А.
532. Рапуто А.Г.
533. Раскина И.И.
534. Рахматуллин Р.Я.
535. Резник Н.А.
536. Резников М.Л.
537. Решетников В.Н.
538. Роберт И.В.
539. Роганов Д.А.
540. Рожина И.В.
541. Розов Н.Х.
542. Романенко В.Н.
543. Романенко Ю.А.
544. Романов A.M.
545. Романов В.А.
546. Романова Е.А.
547. Романова Л.О.
548. Рубин Ю.Б.
549. Рудинский И.Д.
550. Румянцев И.А.
551. Румянцева Н.В.
552. Русина И.П.
553. Русских Т.И.
554. Рыбинская С.И.
555. Рыбинская С.Н.
556. Рывкина Л.А.
557. Рычкова А.А.
558. Рязанцев А.Ю.
559. Рязанцева С.А.
560. Сабитова Н.Г.
561. Саблукова Н.Г.
562. Сабо А.В.
563. Савватеева С.С.
564. Савельева В.С.
565. Савина Е.П.
566. Савкин В.В.
567. Садовин Н.Л.
568. Сазонов М.М.
569. Самойлов А.
570. Самойлов В.А.
571. Самойлова Т.А.
572. Самохина С.Л.
573. Северова Т.С.
574. Селиванов И.Н.
575. Семенова Н.Г.
576. Семенова Т.В.
577. Семенова Ю.
578. Семизоров Ю.В.
579. Семкина Т.А.
580. Сенина О.А.
581. Сенькина Г.Е.
582. Сергиевский А.Н.
583. Сердюков В.И.
584. Сердюков В.И.
585. Серебрякова О.Г.
586. Сивкова Г.М.
587. Сидоров С.Ю.
588. Сидорова Е.В.
589. Сизинцева Н.А.
590. Сизов Б.Н.
591. Силантьев М.И.
592. Синявина О.В.
593. Скабеева Л.И.
594. Скибицкий Э.Г.
595. Скобельцина К.Н.
596. Скотченко А.С.
597. Скуднов А.В.
598. Смирнов В.А.
599. Смирнов С.Г.
600. Смирнова Е.Е
601. Смирнова Е.О.
602. Смольникова И.А.
603. Смолянинова О.Г.
604. Смыслова М.М.
605. Собкин В.С.
606. Соболева М.Л.
607. Советов Б.Я.
608. Соколов В.И.
609. Соколова А.А.
610. Сокур Г.А.
611. Солдаткин В.И.
612. Соловей Е.В.
613. Соловьева Е.Г.
614. Солодникова С.В.
615. Солодова Е.А.
616. Соломин В.П.
617. Солоневичева М.Н.
618. Сорокина О.Н.
619. Софронов А.Е.
620. Софронова Н.В.
621. Стадник Н.М.
622. Стариченко Е.Б.
623. Старостина Т.Б.
624. Сташкевич И.Р.
625. Стегачева А.Е.
626. Степаненко Е.Б.
627. Степанов В.Л.
628. Степанов С.Л.
629. Степанова Л.Г.
630. Степанова Т.А.
631. Степченко Т.А.
632. Столяревский С.П.
633. Строилов Н.А.
634. Стукалов В.А.
635. Сумарокова Н.Н.
636. Сушкова Т.А.
637. Сырбу А.
638. Тарабрин О.А.
639. Тарабукина У.П.
640. Тараканов А.В.
641. Тарасов А.В.
642. Тарасова М.С.
643. Тартаковский А.Л.
644. Тартаковский Л.М.
645. Татаринов В.В.
646. Тевс Д.П.
647. Темникова С.С.
648. Терлецкая Т.Л.
649. Титов В.Б.
650. Титова Н.Е.
651. Ткаченко О.В
652. Тобольцев А.М.
653. Товарниченко С.В.
654. Толстова Г.С.
655. Толстой А.И.
656. Толстых О.М.
657. Топоркова О.М.
658. Трач С.И.
659. Третьякова Л.В.
660. Троицкая Е.А.
661. Трофимова В.В.
662. Трубина И.И.
663. Трусов М.Г.
664. Тур С.Н.
665. Тютюнщикова В.Д.
666. Тяжельникова О.Ю.
667. Удалов С.Р.
668. Удалова Т.Ю.
669. Удовик Е.А.
670. Удовик Е.Э.
671. Унашхотлов М.Х.
672. Усанов В.Е.
673. Усенков Д.Ю.
674. Успенская Я.А.
675. Ушакова М.А.
676. Ушницкая В.В.
677. Фалина И.Н.
678. Федорова О.В.
679. Федотова А.В
680. Федотова А.В.
681. Филиппова Е.Н.
682. Фомин В.И.
683. Фомин М.М.
684. Фоминых И.А.
685. Форсов Г.Л.
686. Фрадкин В.Е.
687. Фридланд А.Я.
688. Фроленко Н.Л.
689. Хабеев Р.Н.
690. Хабеев Т.Н.
691. Хабибуллин Р.Г.
692. Хаймин Е.С.
693. Хаймина Л.Э.
694. Ханнанов Н.К
695. Ханнанова А.Н.
696. Ханнанова Т.А.
697. Харитонов А.Ю.
698. Харитонова А.М.
699. Харченко Р.А.
700. Хегай Л.Б.
701. Хеннер Е.К.
702. Ходаковский Н.А.
703. Ходжер Д.В.
704. Холина Л.И.
705. Хоменко С.В.
706. Хорольская И.Л.
707. Цапенко А.М.
708. Цветкова М.С.
709. Цимбал В.А.
710. Цой А.Г.
711. Цуцких А.Ю.
712. Чарушин А.В.
713. Чванова М.С.
714. Чемпинский Л.А.
715. Чернобабова К.В.
716. Чертакова Е.М.
717. Чеснокова Т.В.
718. Чижов Г.А.
719. Чураков П.В.
720. Чурилов А.Н.
721. Шариков Б.А.
722. Шаров Д.А.
723. Шатова И.В.
724. Шауцукова Л.З.
725. Шахин В.М.
726. Шахин В.П.
727. Шевцова А.М.
728. Широких А.А.
729. Ширяев Н.А.
730. Шичанина О.В.
731. Шишкин К.С.
732. Шкабура Е.А.
733. Шкабура О.В.
734. Шмакова А.П.
735. Шмелев А.Г.
736. Шуверова Т.Д.
737. Шухман А.Е.
738. Щепакина Н.Е.
739. Щепакина Т.Е.
740. Щигарев А.А.
741. Щипцова А.В.
742. Юнина Е.А.
743. Юнусова С.С.
744. Юрков Н.К.
745. Юсупов Г.Х.
746. Яблонский В.Б.
747. Ядова М.А.
748. Якимов А.Н.
749. Яковлев С.В.
750. Яковлева О.В.
751. Яковлева Т.А.
752. Яламов Г.Ю.
753. Яненко Ю.Б.
754. Ясвин В.А.

Эта статья взята с сайта www.ofernio.ru
https://ofernio.ru/portal

Адрес этой статьи:
https://ofernio.ru/portal/article.php?storyid=3089