Опубликовано сетевое издание (газета) "Хроники ОФЭРНиО" № 06 (85) июнь 2016

Дата 03/04/2016 8:30:00 | Раздел: Издательство "ОФЭРНиО"

На портале опубликовано сетевое издание (газета) "Хроники ОФЭРНиО" № 06 (85) июнь 2016, в которое вошла информация о разработках следующих 193 авторов:
1. Агапов М.Е.
2. Адыгезалова Г.Э.
3. Александрова Т.П.
4. Алисевич Е.А.
5. Ананченко И.В.
6. Андреев С.Н.
7. Апарнев А.И.
8. Аппоев Р.К.
9. Арестова А.Ю.
10. Астаева С.С.
11. Балтаев Р.Х.
12. Батаев М.Р.
13. Бахтиярова Л.Н.
14. Башкирева А.В.
15. Башкирева Т.В.
16. Бовтенко М.А.
17. Ахметзянов Л.М.
18. Богатова С.В.
19. Богданов А.С.
20. Болбат О.Б
21. Бочевич А.И.
22. Буслова Н.С.
23. Бутырин В.И.
24. Бухенский К.В.
25. Валеева З.Ф.
26. Волина С.А.
27. Володина Д.В.
28. Воронцов О.С.
29. Гамалей Я.В.
30. Герасименко Л.А
31. Герасименко Н.И.
32. Герасимов С.Д.
33. Голденова В.С.
34. Голунов А.В.
35. Гордиевский В.В
36. Горожанов А.И.
37. Горшкова И.С.
38. Грачева Г.В.
39. Григорьев А.В.
40. Григорьева О.К.
41. Гринченко Н.Н.
42. Гришина В.В.
43. Громов А.Ю.
44. Гуменюк А.С.
45. Гусев А.П.
46. Дементьев Д.В.
47. Долятовский В.А.
48. Долятовский Л.В.
49. Егорычева Е.В.
50. Ёлкина Н.В.
51. Жарких А.А.
52. Жукова Т.В
53. Журавлева Г.П.
54. Зайцева А.А.
55. Запорожец В.В.
56. Зарипова Т.В.
57. Златкина А.А.
58. Ивашкова Н.И.
59. Иващенко Л.Н.
60. Игнатенко Ж.В.
61. Игнатов С.Д.
62. Ильин М.Е.
63. Исавнин А.Г.
Андрюшина Т.В.
64. Каблов В.Ф.
65. Казаков В.С.
66. Казаков П.В.
67. Казакова А.А.
68. Казанцева Е.В.
69. Казачихина И.А.
70. Карева А.В.
71. Карпенко А.С.
72. Карпунина Е.В.
73. Карунина О.В.
74. Кашекова И.Э.
75. Кейбал Н.А.
76. Керов М.П.
77. Кирносов В.Ю.
78. Киселев Д.В.
79. Клейносова Н.П.
80. Клименко Е.В.
81. Клименко Е.В.
82. Климов И.С.
83. Климова А.Н.
84. Колосова С.Н.
85. Кононова Е.А.
86. Корнеева Н.А.
87. Короткова Н.Н.
88. Костикова Л.П.
89. Костин В.Е.
90. Костров Б.В.
91. Кравченко А.В.
92. Красильников И.М.
93. Крекалева Т.В.
94. Крысова И.В.
95. Кудрявцева В.И.
96. Курило Ю.А.
97. Курмаев И.Р.
98. Захаров Р.С.
99. Кутузова И.Б.
100. Кучина С.А.
101. Латаева А.В.
102. Ледовских Н.П.
103. Лепешинский И.Ю.
104. Лукьянова Г.С.
105. Лукьянова Н.А.
106. Лустенберг Г.Е.
107. Лысенко Е.А.
108. Майоров Г.О.
109. Манджиева А.Н.
110. Манджиева В.Н.
111. Мантаева Э.И.
112. Марьяновская Е.Л.
113. Медкова Е.С.
114. Милютин А.Ю.
115. Митрофанов А.П.
116. Мурзин С.В.
117. Мучкаева Е.А.
118. Мучкаева Е.А.
119. Назарова О.В.
120. Халютина М.Е.
121. Нестеренко Г.А.
122. Новиков С.Н.
123. Ножкина Н.В.
124. Носов Е.Ю.
125. Овечкин Г.В.
126. Овчинникова Н.Н.
127. Орлов С.В.
128. Осин И.В.
129. Павлюченко Е.А.
130. Педан А.В.
131. Пеньков И.А.
132. Пепеляев А.В.
133. Перфилова А.В.
134. Петрякова Я.А.
135. Пивоваров В.А.
136. Пилипец Л.В.
137. Поздниченко Н.Н.
138. Поникаровский А.И.
139. Попов А.В.
140. Потапов В.И.
141. Пржегорлинский В.Н.
142. Приходько Е.В.
143. Проказникова Е.Н.
144. Рослая Н.А.
145. Русина А.Г.
146. Рыбакова А.Ю.
147. Рыбанов А.А.
148. Сак П.В.
149. Свиридова О.В.
150. Севрюкова Н.В.
151. Семенов С.С.
152. Семенова Д.В.
153. Сергеев М.И.
154. Сидорчук Р.Р.
155. Симаков А.В.
156. Сиренек В.А.
157. Скоробогатых И.И.
158. Скрипкина О.В.
159. Чеглакова С.Г.
160. Слепова Л.Н.
161. Слизкова Е.В.
162. Слободчикова И.В.
163. Смирнов Е.Б.
164. Смолянский В.С.
165. Сущенко Л.Г.
166. Тимофеева Г.В.
167. Ткачев Д.Ф.
168. Турова Ю.А.
169. Тышкевич В.Н.
170. Удлер Е.М.
171. Уфимцев Ю.А.
172. Федорова М.А.
173. Федянин В.В.
174. Филиппова Т.А.
175. Фомин Г.В.
176. Фомина К.Ю.
177. Хаирова Т.Н.
178. Хлюпина М.А.
179. Ципоркова К.А.
180. Чернопрудова Е.Н.
181. Чернышева И.В.
182. Шарапкалиев Е.Д.
183. Шаров Ю.И.
184. Шварц Э.Б.
185. Шевцов В.В.
186. Шлемова М.В.
187. Шмаков Е.А.
188. Шурчкова И.Б.
189. Щёголева А.С.
190. Щерба В.Е.
191. Щербаков В.С.
192. Янишевская А.Г.
193. Яшкова Е.В.
Эта статья взята с сайта www.ofernio.ru
http://ofernio.ru/portal

Адрес этой статьи:
http://ofernio.ru/portal/article.php?storyid=3333