Пополнилась Электронная Библиотека рекламно-технических описаний ЭР

Дата 06/04/2022 8:30:00 | Раздел: Коллекции ОФЭРНиО

Электронная Библиотека рекламно-технических описаний электронных ресурсов пополнилась описаниями с номерами 24946-24975 следующих авторов:
1. Басев И.Н.
2. Голунова Л.В.
3. Кижаев О.В.
4. Маметова Ю.Ф.
5. Функ А.В.
6. Хруничев Р.В.
7. Щегольков Я.К.
8. Акишина Е.О.
9. Аносова Е.И.
10. Атаманчук Я.Ю.
11. Баранова Ж.М.
12. Беков М.А.
13. Борзяев В.Н.
14. Боровков В.А.
15. Бурманов С.А.
16. Вьюгина А.А.
17. Герасимова О.Ю.
18. Гохнер Е.М.
19. Евдокимова Е.Н.
20. Еремина И.И.
21. Ерещенко Н.Д.
22. Жарков С.В.
23. Захарова К.В.
24. Зубков А.Д.
25. Иванков А.П.
26. Исавнин А.Г.
27. Исаева Е.М.
28. Каширин И.Ю.
29. Киреева А.А.
30. Кирякова О.А.
31. Клейносова Н.П.
32. Кобелева Е.П.
33. Комкова А.С.
34. Крюков А.Н.
35. Куклина Е.А.
36. Кутузова И.В.
37. Лаврентьева Е.В.
38. Лётов А.Ю.
39. Лопатина Е.А.
40. Лысанов Д.М.
41. Лютикас П.Л.
42. Мальцева Е.А.
43. Марданов Р.Р.
44. Мартишина Н.И.
45. Моисеева Т.В.
46. Москвин Н.Г.
47. Никифоров М.Б.
48. Орехво Д.О.
49. Павлов А.Н.
50. Панина О.Б.
51. Пахомов Е.И.
52. Поляева Н.Ю.
53. Пржегорлинский В.Н.
54. Розенцвайг А.К.
55. Рохлина Т.А.
56. Селивёрстов П.В.
57. Согришина М.О.
58. Соловьева О.Б.
59. Столяров В.М.
60. Тарасов А.С.
61. Тарасова В.Ю.
62. Торженова Т.В.
63. Трушина Е.А.
64. Фионова Л.Р.
65. Хасанова А.А.
66. Черняков А.А.
67. Шагимарданов Д.М.
68. Шерстнева А.А.
69. Шилина О.И.
70. Шурчкова И.Б.
71. Юленец Ю.П.
Эта статья взята с сайта www.ofernio.ru
http://ofernio.ru/portal

Адрес этой статьи:
http://ofernio.ru/portal/article.php?storyid=5148